Thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng của HONGSAM396 ngay khi nhận hàng.